Glance Henna

Henna p/ sobrancelhas Castanho Claro

Desconto 10%, 38.75 34.88 com IVA

Henna p/ sobrancelhas Castanho Escuro

Desconto 10%, 38.75 34.88 com IVA

Henna p/ sobrancelhas Castanho Médio

Desconto 10%, 38.75 34.88 com IVA

Henna p/ sobrancelhas Louro Escuro

Desconto 10%, 38.75 34.88 com IVA

Henna p/ sobrancelhas Preto

Desconto 10%, 38.75 34.88 com IVA

Henna fixador 20ml

Desconto 10%, 18.45 16.61 com IVA

Henna Removedor 20ml

Desconto 10%, 21.53 19.38 com IVA