Victoria Vynn

UV/LED

Sem efeito

UV/LED

Castanho

Sem efeito

UV/LED

Castanho

Sem efeito

UV/LED

Verde

Metálico

UV/LED

Preto

Sem efeito

UV/LED

Vermelho

Sem efeito

UV/LED

Rosa

Sem efeito

UV/LED

Branco, Prateado

Glimmer

UV/LED

Dourado

Glimmer

UV/LED

Dourado

Glimmer

UV/LED

Roxo

Metálico, Nacarado

UV/LED

Roxo

Sem efeito

UV/LED

Rosa, Rosa pastel

Sem efeito

UV/LED

Rosa pastel

Sem efeito

Esgotado

UV/LED

Rosa pastel

Sem efeito

UV/LED

Nude

Sem efeito

UV/LED

Nude

Sem efeito

UV/LED

Castanho

Sem efeito

UV/LED

Roxo

Sem efeito

UV/LED

Cinzento

Sem efeito

UV/LED

Rosa pastel

Sem efeito